Giỏ hàng

PHỤ KIỆN MÁY XỚI

Đối với người dân khi sử dung máy xới đất đa năng ngoài nhằm mục đích xới tơi đất để tăng dinh dưỡng trồng cây hoa màu thì nhà khoa học đã cố gắng phát minh ra thêm những bộ phụ kiện đi theo máy xới để phát huy tối đa tính hiệu quả. Thực hiện các chức năng cày, bừa, lên luống, rạch rãnh, phun tưới... của máy xới đất

Facebook Youtube Top